Web
Analytics
 

Screencasts

Table of Contents

1 Tools

1.1 Vagrant Demo

Tobias shows vagrant up and plays around a little in the course Vagrant box.

1.2 Emacs Demos

1.2.1 Showing basic open, save, close

1.2.2 Showing off snippet expansion

1.2.3 Showing off basic imenu navigation

Note: The hotkey to jump around is M-i.

1.2.4 Frames, windows, buffers and files

2 Old screencasts

Här hittar du kursens alla screencasts samt eventuellt utdelat material till dessa. Vissa screencasts är anpassade efter Scalable Learning (som vi inte längre använder) och har därför referenser till frågor som inte längre fungerar.

Vi har valt att inte lägga vår begränsade tid på att fixa den typen av kosmetiska buggar, utan istället fokusera mer på innehåll. Strunta därför i referenser till föreläsningsnummer och frågor etc. Hör av dig om det är något som verkar väldigt konstigt med en screencast!

En annan skillnad är att förstaårskursen PKD nyligen gick över till att lära ut Haskell från att tidigare ha använt ML (ett annat funktionellt språk). Varje gång som “ML” nämnns kan ni alltså byta ut det mentalt mot “Haskell”.

2.1 Screencasts om C

2.2 Screencasts om verktyg

  • Emacs 1 [13 minuter]. Introduktion, grundläggande redigering och navigering.
  • Emacs 2 [14 minuter]. Kommandon, hjälp, dynamic abbreviations, query-replace
  • Git [16 minuter]. En kort genomgång av versionshanteringssystemet git och dess grundläggande kommandon. Vi visar hur två användare kan samarbeta i ett gemensamt git-projekt
  • gdb [10 minuter]. En introduktion från en kurs på Harvard.
  • Valgrind [4 minuter]. Spåra minnesläckor i ditt C-program.
  • SSH [10 minuter]. Lär dig ansluta till universitetets datorer hemifrån med hjälp av terminalen.
  • LaTeX [7 minuter]. Grundläggande typsättning och kompilering.
  • Netbeans profileringsverktyg [35 minuter]. Hands-on-genomgång av hur man kan profilera och optimera ett program i Netbeans

2.3 Screencasts om Java


Questions about stuff on these pages? Use our Piazza forum.

Want to report a bug? Please place an issue here. Pull requests are graciously accepted (hint, hint).

Nerd fact: These pages are generated using org-mode in Emacs, a modified ReadTheOrg template, and a bunch of scripts.

Ended up here randomly? These are the pages for a one-semester course at 67% speed on imperative and object-oriented programming at the department of Information Technology at Uppsala University, ran by Tobias Wrigstad.

Author: Tobias Wrigstad

Created: 2019-04-19 Fri 17:38

Validate